Technologie pro každého

PROJEKTANTI mohou garantovat, že jimi navržené systémy budou skutečně fungovat tak, jak bylo zamýšleno, a že budou provedeny v souladu s nejnovějšími standardy a požadavky na kvalitu.

VÝROBCI VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ nemusejí řešit sekundární problémy spojené s přepravou a montáží jejich výrobků. Je plně postačující, pokud je vyráběné potrubí v souladu s normami ČSN EN 1507 nebo ČSN EN 12237, a kvalita je ověřována pravidelnou výstupní kontrolou.

ZHOTOVITELÉ mohou prokazatelně doložit, že instalovaný VZT systém jako celek splňuje požadavky na těsnost definovanou projektovou dokumentací. Odpadají následné a finančně i časově náročné spory.

UŽIVATELÉ budov žijí v kvalitním vnitřním klimatu s optimální spotřebou energie a možností řádné regulace.

FACILITY MANAGEMENT má k dispozici jasné metody jak optimalizovat a ovlivňovat náklady na provoz budov díky tomu, že systém funguje tak, jak má.

Mám zájem o tuto technologii
Kontakt: 722 920 920 nebo info@proseal.cz 

Informace pro Vás
Společnost

ProSeal s.r.o.
Kálikova 1559/1, 155 00 Praha 5
IČ: 28925866, DIČ: CZ28925866

Aeroseal