BD BOTANICA, PRAHA, zatěsnění vzduchotechniky

  • Lokace: BD Botanica, Praha, ČR
  • Datum: 05/2019
  • Celkový únik před aplikací: 95 l/s
  • Celkový únik po aplikaci: 6,5 l/s
  • Snížení úniku vzduchu: 95%

Zatěsnění stoupacího potrubí gastroprovozu v BD Botanica zkvalitnilo bydení všem nájemníkům.

V přízemí nově vystavěného bytového komplexu BD Botanica v Praze se nachází gastroprovoz asijské kuchyně. Odvětrání provozu kuchyně je řešeno odvodem vzduchu zpět do rekuperační jednotky umístěné v podzemním podlaží, který je po rekuperaci dále odváděn společnou instalační šachtou nad střechu objektu.

Vzhledem k zásadním netěsnostem vzduchovodů docházelo k únikům odpadního vzduchu do instalační šachty a odtud pak dále do bytových i společných prostor v celém objektu. S ohledem na nepřístupnost zazděné instalační šachty a dimenzí potrubí nebylo možné vzduchovod dodatečně ručně přetmelit.

Díky technologii AEROSEAL® se podařilo vzduchovod zatěsnit téměř na třídu těsnosti D, což je 10ti násobně vyšší těsnost, než byla původně definovaná projektovaná hodnota (třída těsnosti B).

Výsledek

Po aplikaci technologie AEROSEAL® byl gastroprovoz řádně zkolaudován a uveden do běžného provozu. Bylo dosaženo naprosté eliminace šíření pachů unikajících ze stoupacího potrubí a bylo dosaženo bezproblémového komfortu bydlení v bytovém komplexu vysokého standardu.

Informace pro Vás
Společnost

ProSeal s.r.o.
Kálikova 1559/1, 155 00 Praha 5
IČ: 28925866, DIČ: CZ28925866

Aeroseal