KANCELÁŘSKÝ KOMPLEX, PRAHA, zatěsnění vzduchotechniky

  • Lokace: Praha, ČR
  • Datum: 01/2020
  • Celkový únik před aplikací: 401 l/s
  • Celkový únik po aplikaci: 40 l/s
  • Snížení úniku vzduchu: 90%

Nezaregulovatelný přívod vzduchu pro kancelářskou budovu byl skutečným problémem.

Vícepodlažní kancelářský komplex na Praze 4 se potýkal s problémy při zaregulování soustavy během spouštění systému. Přestože vzduchotechnická jednotka pracovala na hranici svých možností, ve spodních patrech objektu nebylo dosaženo ani nejnižšího nutného přetlaku pro správnou funkci konstantních regulátorů průtoku, a objemy přiváděného vzduchu byly zcela nedostačující.

Při zevrubné kontrole vzduchovodu byly shledány zjevné nedostatky jak v dílenském provedení potrubí, tak i v zanedbané montáži. Vzhledem k zazdění šachet byla aplikace AEROSEAL jedinou možností, jak potrubí zatěsnit.

Výsledek

Bylo provedeno zatěsnění stoupacího potrubí přívodu vzduchu v nepřístupné, obezděné šachtě. Celá aplikace probíhala uvnitř potrubí, kam se veškerá technologie nastěhovala servisním otvorem ve VZT jednotce. Jednalo se o první podobnou aplikaci této technologie v Evropě!

Informace pro Vás
Společnost

ProSeal s.r.o.
Kálikova 1559/1, 155 00 Praha 5
IČ: 28925866, DIČ: CZ28925866

Aeroseal