KOMERČNÍ PROSTORY REZIDENCE GEMMA, PRAHA, zatěsnění vzduchotechniky

  • Lokace: Praha, ČR
  • Datum: 03/2020
  • Celkový únik před aplikací: ca. 50 l/s
  • Celkový únik po aplikaci: ca. 3,2 l/s
  • Snížení úniku vzduchu: ca. 91%

Zatěsnění společného odvodu odpadního vzduchu z komerčních prostor.

Komerční prostory v nově vnikajícím komplexu Rezidence Gemma se potýkali s netěsností společného odvodu odpadního vzduchu, který byl v přetlakovém provozu a mohl by do budoucna způsobovat problémy nájemcům nebytových prostor.

Zhotovitel profese VZT se z toho důvodu rozhodl pro aplikaci technologie AEROSEAL® a  zajistit tak budoucím nájemcům potřebný komfort.

Výsledek

Po aplikaci technologie AEROSEAL® došlo ke snížení úniku vzduchu až o 91%.

Informace pro Vás
Společnost

ProSeal s.r.o.
Kálikova 1559/1, 155 00 Praha 5
IČ: 28925866, DIČ: CZ28925866

Aeroseal