Výhody technologie AEROSEAL®

Časová nenáročnost

Technologie AEROSEAL® umožňuje nasazení ve velmi krátkém čase. Proces přípravy je relativně snadný a není třeba žádných zvláštních opatření.

Vzduchotechnický rozvod ošetřený systémem AEROSEAL® je možné téměř okamžitě používat. Za jediný den lze zatěsnit až 5 vzduchotechnických tras o celkové délce až 600 bm (skutečně provedená zakázka). Samotné provedení zatěsnění zpravidla zajišťují 2–3 kvalifikovaní pracovníci.

Pokud se ošetřuje potrubní rozvod v průběhu výstavby objektu, je možné jeho zatěsňování po etapách, čímž se eliminují možné prostoje stavby.

Zvýšení komfortu a zlepšení hygieny

  • Minimalizace energetických ztrát vzduchu netěsným potrubím
  • Řádná distribuce upraveného vzduchu v budovách po celou dobu životnosti
  • Žádný nadměrný hluk způsobený úniky vzduchu (pískání)
  • Eliminace přenosu pachů
  • Celkové zlepšení kvality vnitřního vzduchu

Energetická úspora

Průměrné ztráty vzduchu důsledkem netěsností se v evropských budovách pohybují mezi 15 % až 30 %. Pokud není provedeno měření těsnosti, je dle ČSN EN 16798, část 3, pro potřeby energetického štítku budovy uvažován únik 15 %. I v případě naměření těsnosti třídy A je ztráta celých 6 % z celkového objemu.

Důsledkem kvalitně zatěsněného VZT systému je úspora na provozu ventilátorů až o 50 % a to zejména snížením SFP (specifický výkon ventilátoru). V náročných provozech jako jsou nemocnice, hotely nebo luxusní kancelářské prostory je návratnost investice do zatěsnění kratší než jeden rok.

Prokazatelnost

Výsledky měření těsnosti před a po provedení zatěsnění jsou součástí závěrečného protokolu a jsou uvedeny ve zprávě, která se vydává ke každé provedené aplikaci. Protokol rovněž obsahuje záznam změn těsnosti v časové ose v průběhu zatěsňování.
 
V průměru dochází ke zvýšení těsnosti ošetřených systémů o více jak 90 %.

Mám zájem o tuto technologii
Kontakt: 722 920 920 nebo info@proseal.cz 

Informace pro Vás
Společnost

ProSeal s.r.o.
Kálikova 1559/1, 155 00 Praha 5
IČ: 28925866, DIČ: CZ28925866

Aeroseal